TÁJÉKOZTATÓ A BAKONYKARSZT Zrt. működési területén a nyári vízfogyasztásokról és a rendkívüli száraz időjárás idején követendő vízhasználati magatartásról

  1. Időjárás, csapadék viszonyok
Ahogy arról a sajtóban is lehetett már olvasni, 2020. óta Magyarországon folyamatos csapadékhiány tapasztalható. A jelenlegi veszprémi meteorológiai mérések alapján megállapítható, hogy az elmúlt két-két és fél évben összesen, mintegy háromnegyed évnyi időarányos csapadékmennyiség hiányzik a vízkészleteinkből. A közel három éve tartó szárazság oda vezetett, hogy az idei nyárra több patak, és forrás is elapadt, továbbá néhány sekélyebb mélységű tározó is kiszáradt, karsztvíz szintjeink folyamatosan csökkennek. Ezek a meteorológiai viszonyok jelentősen befolyásolják életünket, ahogy arról több híradásban is beszámolt a média, az elmúlt napokban…….
……..

  1. Vízellátás területén potenciálisan veszélyeztetett térségeink
A média több ízben foglalkozott a napokban azzal, hogy Magyarország egyes településein komoly, akár több napig tartó vízhiány léphet fel. E problémának elsősorban az az oka, hogy egyes települések lakosszáma, ezzel együtt a vízigénye az utóbbi években drasztikusan megnövekedett és ez a növekedés nem járt együtt a vízellátó-rendszerek fejlesztésével, bővítésével.
Bár legutóbbi hőségriadó alkalmával Társaságunk működési területén nem fordult elő vízhiány, zavartalan volt a vízszolgáltatás, azonban több olyan potenciálisan veszélyeztetett település, illetve vízellátó-rendszer van, ahol a több napig tartó hőség alkalmával a folyamatos vezetékes ivóvízellátás nehezen biztosítható.
 
Ezen veszélyeztetett vízellátó-rendszereink a következők:
  1. Vászolyi ivóvízellátó-rendszer (Vászoly)
  2. Márkói ivóvízellátó-rendszer (Márkó)
  3. Pécselyi ivóvízellátó-rendszer (Pécsely, Balatonszőlős)
  4. Somlóvásárhelyi ivóvízellátó-rendszer (Somlóvásárhely, Somlójenő)
  5. Balatoncsicsói ivóvízellátó-rendszer (Balatoncsicsó, Szentantalfa, Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár, Mencshely, Dörgicse)
Nagyon fontos, hogy az országosan kihirdetett hőségriadó időszaka alatt minden fogyasztónk vízfelhasználása fokozattan takarékos legyen ezeken a településeken, mert a jelenlegi technológiai kialakítás mellett csak így biztosítható, hogy eljusson az egészséges ivóvíz minden egyes háztartásba.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com