Amatőr Észlelők meteorológiai kurzusa, a légkör mérhető állapotjelzői, a légnyomás és a szél, 3. rész

Az atmoszféra tömege a nehézségi erő hatására nyomóerőt gyakorol a testekre. Ennek felületegységre kifejezett értéke a légnyomás. A légkörben fölfelé haladva csökken a fölöttünk elhelyezkedő légréteg vastagsága, és így a légnyomás is.  Ebben a minőségében azonos a hidrosztatikai nyomás fogalmával, amelyet többnyire csak folyadékok esetén értelmezünk. A Pascal-elv értelmében a nyomásnak irányultsága nincs. Ezért egy kicsiny lokális környezetben bármely irányban azonos nyomást észlelhetünk. A légnyomást a meteorológiában hektopaszkálban (hPa) adják meg. A tenger szintjében mért légnyomás 1013 cm magas vízoszlop nyomásával egyenlő. Ezt a nyomást 1013 hPa-nak nevezzük. Ekkor testünk minden egyes négyzetcentiméterére 1.013 kg tömeg jut.

A hőmérséklet és a légnyomás fordított arányban áll egymással. A felmelegedő levegő kitágul, térfogata megnő, és a kevésbé meleg légtömeget kiszo­rítja környékéről. Így az adott térség légnyomása csökken. A légnyomás területi eltérését is ábrázolhatjuk térképen. Az azonos légnyomást jelölő, térképi pontokat összekötő görbéket izobároknak nevezzük.
Két szomszédos területen, a levegő eltérő mértékű felmelegedése miatt légnyomáskülönbség alakul ki. A légnyomáskülönbség kiegyenlítésére légáramlás, légkörzés indul meg, amely során a levegő a magas nyomású helyről az alacsonyabb nyomású hely felé áramlik. E mozgásrendszernek a Föld felszínével párhuzamosan futó ágát nevezzük szélnek. A szelek arról a világtájról kapták nevüket, ahonnan fújnak.
A szél azonban a valóságban nem ponto­san a magas és az alacsony légnyomású te­rület között halad. A Föld forgásából származó Coriolis-erő ugyanis a szelek irányát is be­folyásolja. Emiatt a szél az izobárokkal közel párhuzamosan fúj. Ezt fejezi ki az úgynevezett gyakorlati széltörvény: ha az északi félgömbön háttal állunk a szélnek, az alacsony légnyomású terület tőlünk balra esik.

Felhasználható további infók: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_9_nat2020/lecke_03_003

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com