Amatőr Észlelők meteorológiai kurzusa, a légkör mérhető állapotjelzői, a légnedvesség és az időjárási jelenségek, 5. rész

A légnedvesség értéke a levegő vízgőz tartalmát mutatja. Közvetlenül nem mérhető, de számos közvetett módszer létezik, amellyel meg lehet határozni.

Régebben a nedves hőmérséklet https://hu.wikipedia.org/wiki/Nedves_h%C5%91m%C3 %A9rs%C3%A9klet meghatározásával, vagy hajszálas higrométerrel mérték, ma már digitális szenzorok sokasága áll rendelkezésre. 

A légnedvesség, vagy abszolút nedvesség az egységnyi térfogatú levegőben lévő vízgőz mennyisége (g/köbméter). Ezen kívül még jellemezhető a harmatponttal is. Ez az a hőmérséklet, amelyen az adott mennyiségű vízgőzt tartalmazó levegő eléri a telített állapotot (több vízgőzt már nem képes felvenni).

Szintén a légnedvesség jellemzésére szolgál a relatív nedvesség is, de ez nem csak a vízgőz mennyiségétől, hanem az aktuális léghőmérsékelttől is függ.  A meteorológiai állomások ezt az értéket használják. Értéke az aktuális vízgőz és az adott hőmérsékleten maximálisan felvehető vízgőz hányadosa, így egy 0 és 1 közötti számot ad eredményül, de ezt a gyakorlatban %-os arányban szokták megadni.

Időjárási jelenségek

A mérőműszereink mellett a légkör leírásához fontos ismernünk az észlelhető jelenségeket is, hiszen hiába tudjuk, hogy hány fok van, milyen szél fúj, vagy mekkora a légnyomás. Még így sem tudunk mindent, hiszen előfordulhat, hogy közben esik az eső, hull a hó, vagy éppen egy tornádó tölcsér tart felénk.

A légkör jelenségeinek – vagy ahogy régebben hívták: tüneményeinek – leírásához az emberi megfigyelésekből kell kiindulnunk. A megfigyelések alapja az ember és a légkör kapcsolata. Így a légköri jelenségeket úgy lehetne definiálni, hogy a légkör olyan folyamatai, amelyeket az ember érzékelni képes. Ebbe beletartoznak a látható, hallható, vagy akár a bőrünkön érezhető folyamatok is.

A jelenségek fajtái: légköri vízjelenségek, hidrometeorok

légköri porjelenségek, litometeorok

Légköri fényjelenségek, vagy optikai jelenségek, fotometeorok

légköri elektromos jelenségek, elektrometeorok

 

 

 

 

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com